top of page

Wat is multimove?

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld.

 

Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Met het project "Lekker fit met Multimove" wil Ten-Men Sports de scholen diverse activiteiten aanbieden in het kader van een schoolsportdag voor alle kleuters en kinderen van het 1° en 2° lj. 

 

Het Ten-Men team kan deze activiteiten komen aanbieden in uw school op een dinsdag en/of vrijdag naar uw keuze. Het project stimuleert de kinderen om te experimenteren en de verschillende bewegingsvaardigheden te ontdekken.  

Tot Snel!

bottom of page